HomeAtom

Atom

.eltdf-dropcaps { position: relative; display: inline-block; vertical-align: middle;

Hayatımızda büyük kaplayan demir bir Kuran mucizesidir. Demir, Kuran'da dikkat çekilen elementlerden biridir. Kuran'da, "Demir" anlamına gelen "Hadid" suresinde Allah

No comments

Sorry, the comment form is closed at this time.